Γυμνάσιο Αιγινίου

Γιορτή 25ης Μαρτίου 2013

Μερικές φωτογραφίες από τη γιορτή μας!