Γυμνάσιο Αιγινίου

Ο Αγρότης του Αιγινίου τη δεκαετία του 60

Η κοινωνική ζωή και οι οικονομικές δραστηριότητες του αγρότη στο Αιγίνιο τη δεκαετία του 1960.

Φέτος, στο Γυμνάσιο, πραγματοποιήθηκε πολιτιστικό πρόγραμμα με συμμετοχή των μαθητών της Γ΄τάξης, με θέμα <<Η κοινωνική ζωή και οι οικονομικές δραστηριότητες του αγρότη στο Αιγίνιο τη δεκαετία του 1960>>.

Ποιές ήταν οι καλλιέργειες στο Αιγίνιο το 1960; πώς διασκέδαζαν οι Αιγινιώτες και ποιά έθιμα αναβιώνουν μέχρι και σήμερα; οι φωτογραφίες που παρατίθενται δίνουν μια μικρή αλλά σαφή εικόνα εκείνης της εποχής, για να θυμούνται οι παλαιότεροι και να μαθαίνουν οι νεότεροι.

Η συντονίστρια του προγράμματος

Γκινίδου Ευγενία