Γυμνάσιο Αιγινίου

2ος Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός Διηγήματος της Εθελοντικής Ομάδας Δράσης ν. Πιερίας

Η Εθελοντική Ομάδα Δράσης Ν. Πιερίας προκηρύσσει τον 2ο Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό Διηγήματος.
Διάρκεια διαγωνισμού
Ως ημερομηνία έναρξης του διαγωνισμού ορίζεται η 1η Δεκεμβρίου 2014 και ως ημερομηνία λήξης η 15η Ιανουαρίου 2015. Κάθε συμμετοχή που θα σταλεί εκτός των χρονικών πλαισίων θα θεωρείται εκπρόθεσμη και δεν θα γίνεται δεκτή.
Το θέμα του διαγωνισμού
Η Εθελοντική Ομάδα Δράσης ν. Πιερίας, συνεχίζοντας να έχει ως σκοπό την κοινωνική ευαισθητοποίηση των πολιτών μέσα κυρίως από τον εθελοντισμό και την προώθηση και προαγωγή της κοινωνικής αλληλεγγύης, θέλει να δώσει την ευκαιρία για δεύτερη συνεχή χρονιά σε ανθρώπους που αγαπούν τη γραφή και την ανάγνωση να ξετυλίξουν τις δικές τους ανησυχίες και τα δικά τους οράματα. Επομένως, το θέμα του διαγωνισμού είναι ελεύθερο και ο τίτλος του διηγήματος αποτελεί επιλογή του συγγραφέα.
Οι κατηγορίες του διαγωνισμού είναι τρεις:
? 1η κατηγορία: Μαθητές δημοτικού
? 2η κατηγορία: Μαθητές γυμνασίου και λυκείου
? 3η κατηγορία: Ενήλικες
Η Κριτική Επιτροπή θα αξιολογήσει την πρωτοτυπία, το λογοτεχνικό ύφος, την πλοκή, τη δομή, τη σκιαγράφηση των ηρώων και τη δημιουργική σύνθεση των ιστοριών.
Έκταση κειμένων
Τα διηγήματα δεν θα πρέπει να ξεπερνούν σε έκταση τις 2000 λέξεις.
Συμμετοχή στον διαγωνισμό
Η υποβολή των διηγημάτων στον διαγωνισμό γίνεται μόνο ηλεκτρονικά, μέσω της ειδικής φόρμας υποβολής συμμετοχών στην ιστοσελίδα www.otoposmou.gr, η οποία θα ανοίξει την 1η Δεκεμβρίου 2014 ώρα 18:00.
? διοργανωτές διατηρούν το δικαίωμα να μεταβάλουν τις ημερομηνίες ή να ματαιώσουν τον Διαγωνισμό.
? Οποιαδήποτε συμμετοχή δεν είναι σύμφωνη με όλους ανεξαιρέτως τους Όρους Συμμετοχής δεν θα θεωρείται έγκυρη και θα αποκλείεται αυτόματα από τον Διαγωνισμό χωρίς ειδοποίηση του διαγωνιζόμενου.
? Η συμμετοχή στον Διαγωνισμό προϋποθέτει και συνεπάγεται την πλήρη και ανεπιφύλακτη αποδοχή του συνόλου των παραπάνω όρων.
Επικοινωνία
Για οποιαδήποτε πληροφορία ή διευκρίνιση σχετικά με τον διαγωνισμό μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@otoposmou.com.
Όροι Συμμετοχής
Διαβάστε αναλυτικά τους Όρους Συμμετοχής στον Διαγωνισμό, πριν αποστείλετε το διήγημά σας.
? H συμμετοχή στον διαγωνισμό είναι ελεύθερη σε όλους και σε όλες, κατοίκους Ελλάδος και εξωτερικού, είτε έχουν εκδώσει κάποιο λογοτεχνικό βιβλίο είτε όχι. Τα διηγήματα πρέπει να είναι γραμμένα στην ελληνική γλώσσα και φυσικά ανέκδοτα.
? Τα μέλη της κριτικής και συντονιστικής επιτροπής του διαγωνισμού αυτού καθώς και τα πρώτου βαθμού συγγενικά πρόσωπα των μελών αυτών εξαιρούνται από το δικαίωμα συμμετοχής.
? Ο κάθε διαγωνιζόμενος συμμετέχει μία μόνο φορά στον διαγωνισμό και με ένα και μόνο διήγημα. Η συμμετοχή στον διαγωνισμό είναι ατομική, έργο ενός και μόνο συγγραφέα.
? Όλοι οι συμμετέχοντες, τις επόμενες μέρες μετά την υποβολή του διηγήματός τους, θα λάβουν ηλεκτρονικό μήνυμα από τον διοργανωτή, που θα τους ενημερώνει σχετικά με την εγκυρότητα ή μη της συμμετοχής τους, σύμφωνα με τους Όρους του διαγωνισμού.
? Από το σύνολο των διηγημάτων που θα σταλούν στον Διαγωνισμό και θα πληρούν τους Όρους Συμμετοχής, η Κριτική Επιτροπή θα επιλέξει, κατά την απόλυτη κρίση της, τα καλύτερα διηγήματα, ανά κατηγορίες.
? Η τελική απόφαση της Κριτικής Επιτροπής δεν επιδέχεται αμφισβήτηση, είναι οριστική, και θα ανακοινωθεί σε ειδική εκδήλωση βράβευσης μετά το πέρας του Διαγωνισμού. Η Κριτική Επιτροπή θα ανακοινώσει μόνο τη λίστα με τα πρώτα σε αξιολόγηση διηγήματα (η σειρά κατάταξης των υπολοίπων διηγημάτων του διαγωνισμού δεν θα ανακοινωθεί).
? Οι