Γυμνάσιο Αιγινίου

Εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πραγματοποίηση μονοήμερης εκδρομής του Γυμνασίου Αιγινίου στο Χ. Κ. Ελατοχωρίου

Το Γυμνάσιο Αιγινίου ζητά κατάθεση προσφορών από ταξιδιωτικά γραφεία, για πραγματοποίηση μονοήμερης  εκπαιδευτικής εκδρομής στο Ελατοχώρι,  σύμφωνα με την Υ.Α 129287/Γ2/02-12-2011, άρθρα 3 και 14, (ΦΕΚ 2769/τ.Β΄/02-12-2011) και την τροποποίησή της, υπ? αριθμ. 220647/Δ2/23-12-2016   (ΦΕΚ4227/Β/28-12-2016).
Προσκαλούμε Γραφεία Γενικού Τουρισμού με ειδικό σήμα και άδεια λειτουργίας από τον ΕΟΤ σε ισχύ, να καταθέσουν στη Διεύθυνση του Γυμνασίου  Αιγινίου, σφραγισμένη προσφορά μέχρι και τη Δευτέρα 20-02-2017, ώρα 12:00 το μεσημέρι, για τη διοργάνωση μονοήμερης εκδρομής  στο Ελατοχώρι, που θα πραγματοποιήσει το σχολείο μας στις 24 Φεβρουαρίου  2017.

Για τη σύνταξη της προσφοράς αυτής, παραθέτουμε τα εξής στοιχεία:

  1. Αριθμός μετακινουμένων:  41  μαθητές και τρείς (3) συνοδοί καθηγητές.
  2. Ώρα αναχώρησης : 08.00 π.μ.       Ώρα  επιστροφής :  06.00 μ.μ.  24-02-2017

Όσοι ενδιαφέρονται να λάβουν μέρος μπορούν να υποβάλουν τις προσφορές τους, σύμφωνα με τους παρακάτω τρόπους:

α) προσωπικά ή με εκπρόσωπο τους στο Γυμνάσιο Αιγινίου.

β) με συστημένη ταχυδρομική επιστολή που θα απευθύνεται στο ενδιαφερόμενο σχολείο.

Σας ενημερώνουμε επίσης ότι:
Ο διαγωνισμός δεν είναι αποκλειστικά μειοδοτικός αλλά και ποιοτικός.

Το πρακτορείο που θα επιλεγεί θα ενημερωθεί με τηλεφωνική επικοινωνία.