Γυμνάσιο Αιγινίου

ΑΓΙΑΣΜΟΣ

Ο αγιασμός του Γυμνασίου θα πραγματοποιηθεί στις 10:00 πμ. Οι μαθητές οφείλουν να παραβρίσκονται στο προαύλιο του σχολείου το αργότερο μέχρι τις 9 και 45′. Μετά τη δοξολογία οι μαθητές  θα ενημερωθούν για το πρόγραμμα του σχολείου.