Γυμνάσιο Αιγινίου

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΣΤΟ ΒΟΛΟ

Σύμφωνα με την Υπουργική Απόφαση Αριθμ. 33120/ΓΔ4 (ΦΕΚ 681/2017, αρθρ. 4) , το Γυμνάσιο Αιγινίου διοργανώνει διδακτική επίσκεψη ενός αριθμού μαθητών (46) των Β’ (35) και Γ΄ (11) τάξεων στο Βόλο και συγκεκριμένα η Β΄ στον χώρο αποκομιδής στερεών αποβλήτων του Δήμου Βόλου ενώ η Γ΄ στο Μουσείου Ελιάς στην Άνω Γατζέα Πηλίου, στα πλαίσια δύο εκπαιδευτικών προγραμμάτων για να παρακολουθήσουν τον τρόπο διαχείρισης, επεξεργασίας και ανακύκλωσης των σκουπιδιών και του τρόπου παραγωγής του ελαιολάδου και παραγώγων του ελαιολάδου. Η μετακίνηση θα γίνει οδικώς από το Αιγίνιο προς τον Βόλο και την Άνω Γατζέα και το αντίστροφο. Στην εκδρομή θα συμμετέχουν  συνολικά 46 μαθητές και 4 συνοδοί καθηγητές. Ζητούμε  από τα ταξιδιωτικά γραφεία κλειστή προσφορά που θα κατατεθεί στο Γραφείο του Διευθυντή του  Γυμνασίου Αιγινίου κ. Χατζή Διονύσιο το αργότερο μέχρι την Παρασκευή 2 Μαρτίου 2018 και ώρα 12:00.

Η εκδρομή θα πραγματοποιηθεί στις 9 Μαρτίου 2018 με ώρα αναχώρησης στις 08.00 π.μ. και ώρα επιστροφής στις 16:00’  μ.μ.

Για καλύτερη ασφάλεια των μαθητών της εκδρομής ζητείται η παροχή των εξής υπηρεσιών:

  1. Λεωφορείο τεχνολογίας σύμφωνης με τις προδιαγραφές της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
  2. Ιατροφαρμακευτική κάλυψη και μεταφορά μαθητή, εάν παραστεί ανάγκη σε περίπτωση ασθένειας.
  3. Ασφαλιστική κάλυψη μαθητών και καθηγητών.
  4. Άδεια λειτουργίας του ταξιδιωτικού γραφείου (ειδικό σήμα λειτουργίας του Ε.Ο.Τ.)

Ο διαγωνισμός είναι μειοδοτικός αλλά και ποιοτικός.

Η  εκδήλωση ενδιαφέροντος θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Γυμνασίου Αιγινίου   (gym-aigin.pie.sch.gr  ).

Οι προσφορές, η σύμβαση που θα υπογραφεί και ο αριθμός του ασφαλιστήριου συμβολαίου επαγγελματικής ευθύνης  θα αναρτηθούν στον πίνακα ανακοινώσεων και στην ιστοσελίδα του σχολείου.