Γυμνάσιο Αιγινίου

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΠΙΣΚΕΨΗΣ ΔΙΟΝ-ΑΓΙΑ ΚΟΡΗ

Σύμφωνα με την Υπουργική Απόφαση Αριθμ. 33120/ΓΔ4 (ΦΕΚ 681/2017, αρθρ. 4) , το Γυμνάσιο Αιγινίου διοργανώνει διδακτική επίσκεψη για την Α τάξη στο μουσείο του Δίου στα πλαίσια εκπαιδευτικού προγράμματος και  για τις Β και Γ στην Αγία Κόρη. Και οι τρείς τάξεις θα έχουν τελικό προορισμό  τα Πλατανάκια. Η μετακίνηση θα γίνει οδικώς από το Αιγίνιο προς τις συγκεκριμένες περιοχές του Νομού Πιερίας και για τις τρεις τάξεις Α, Β και Γ. Στην επίσκεψη θα συμμετέχουν  150 περίπου μαθητές και 16 συνοδοί καθηγητές. Ζητούμε  από τα ταξιδιωτικά γραφεία κλειστή προσφορά που θα κατατεθεί στο Γραφείο του Διευθυντή του  Γυμνασίου Αιγινίου κ.  Χατζή Διονύσιο το αργότερο μέχρι την Δευτέρα 14 Μαΐου 2018 και ώρα 12:00. Η εκδρομή θα πραγματοποιηθεί στις 18 Μαΐου 2018 με ώρα αναχώρησης στις 08.00 π.μ. και ώρα επιστροφής στις 16 μ.μ.

 

Για καλύτερη ασφάλεια των μαθητών της εκδρομής ζητείται η παροχή των εξής υπηρεσιών:

  1. Λεωφορείο τεχνολογίας σύμφωνης με τις προδιαγραφές της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
  2. Ιατροφαρμακευτική κάλυψη και μεταφορά μαθητή, εάν παραστεί ανάγκη σε περίπτωση ασθένειας.
  3. Ασφαλιστική κάλυψη μαθητών και καθηγητών.
  4. Άδεια λειτουργίας του ταξιδιωτικού γραφείου (ειδικό σήμα λειτουργίας του Ε.Ο.Τ.)

Ο διαγωνισμός είναι μειοδοτικός αλλά και ποιοτικός.

Η  εκδήλωση ενδιαφέροντος θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Γυμνασίου Αιγινίου   (gym-aigin.pie.sch.gr  ).

Οι προσφορές, η σύμβαση που θα υπογραφεί και ο αριθμός του ασφαλιστήριου συμβολαίου επαγγελματικής ευθύνης  θα αναρτηθούν στον πίνακα ανακοινώσεων και στην ιστοσελίδα του σχολείου.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ-ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ-ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ-ΓΙΑ ΔΙΟΝ ΠΛΑΤΑΝΑΚΙΑ