Γυμνάσιο Αιγινίου

Αξιολόγηση προσφορών για εκδρομή στην Κέρκυρα

Η επιτροπή για την αξιολόγηση των προσφορών για την εκδρομή των μαθητών της Γ τάξης του Γυμνασίου Αιγινίου στην Κέρκυρα στις 28-29-30/3/19 αποφάσισε να προτιμήσει την προσφορά του πρακτορείου TASIONAS TRAVEL για το ξενοδοχείο SUNSET HOTEL 3* με τιμή κατά άτομο τα 75 ευρώ και να καλέσει τον υπεύθυνο του να υπογράψει ιδιωτικό συμφωνητικό με τον Διευθυντή του σχολείου