Γυμνάσιο Αιγινίου

Πλαίσιο οργάνωσης της σχολικής ζωής

 

Αγαπητοί γονείς,

Στο άρθρο αυτό δημοσιεύεται το πλαίσιο οργάνωσης της σχολικής ζωής του Γυμνασίου Αιγινίου. Σας παρακαλώ να το διαβάσετε με προσοχή.

 

 

 

ΠΛΑΙΣΙΟ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΖΩΗΣ