Γυμνάσιο Αιγινίου

Διδακτική Επίσκεψη στο Νόησις 20-12-2019

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ   ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

 

Σύμφωνα με την Υπουργική Απόφαση Αριθμ. 33120/ΓΔ4 (ΦΕΚ 681/2017, αρθρ. 4) , το Γυμνάσιο Αιγινίου διοργανώνει διδακτική επίσκεψη για τις τάξεις Α και Β και Γ στο Νόησις -Πλανητάριο. Η μετακίνηση θα γίνει οδικώς από το Αιγίνιο προς την συγκεκριμένη περιοχή της Θεσσαλονίκης και για τις τρεις τάξεις Α, Β και Γ. Στην εκδρομή θα συμμετέχουν  περίπου 130 μαθητές και 10 περίπου συνοδοί καθηγητές. Ζητούμε  από τα ταξιδιωτικά γραφεία προσφορά που θα κατατεθεί έντυπα ή ηλεκτρονικά στο Γραφείο του Διευθυντή του  Γυμνασίου Αιγινίου κ.  Χατζή Διονύσιο το αργότερο μέχρι την Τρίτη 10 Δεκεμβρίου  2019 και ώρα 12:00. Η εκδρομή θα πραγματοποιηθεί στις 20  Δεκεμβρίου 2019 με ώρα αναχώρησης στις 07.50 π.μ. και ώρα επιστροφής στις 15:00΄.

 

Για καλύτερη ασφάλεια των μαθητών της εκδρομής ζητείται η παροχή των εξής υπηρεσιών:

  1. Λεωφορείο τεχνολογίας σύμφωνης με τις προδιαγραφές της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
  2. Ιατροφαρμακευτική κάλυψη και μεταφορά μαθητή, εάν παραστεί ανάγκη σε περίπτωση ασθένειας.
  3. Ασφαλιστική κάλυψη μαθητών και καθηγητών.
  4. Άδεια λειτουργίας του ταξιδιωτικού γραφείου (ειδικό σήμα λειτουργίας του Ε.Ο.Τ.)

Ο διαγωνισμός είναι μειοδοτικός αλλά και ποιοτικός.

Η  εκδήλωση ενδιαφέροντος θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Γυμνασίου Αιγινίου   (gym-aigin.pie.sch.gr  ).

Οι προσφορές, η σύμβαση που θα υπογραφεί και ο αριθμός του ασφαλιστήριου συμβολαίου επαγγελματικής ευθύνης  θα αναρτηθούν στον πίνακα ανακοινώσεων και στην ιστοσελίδα του σχολείου.

 

 

Ο Διευθυντής

 

 

 

 

Χατζής  Διονύσιος

Φιλόλογος