Γυμνάσιο Αιγινίου

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΝΙΣΧΥΤΙΚΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ (ΝΕΟ)

         ΩΡΕΣ   /

ΜΕΡΕΣ

13:00΄-13:45΄ 13:50΄-14:35΄ 14:40΄- 15:25
ΔΕΥΤΕΡΑ ΓΛΩΣΣΑ Γ΄

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Α΄

ΑΡΧΑΙΑ Β΄

ΓΛΩΣΣΑ Γ΄

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Α΄

ΑΡΧΑΙΑ Β΄

ΓΛΩΣΣΑ Γ΄

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Α΄

 

 

ΤΡΙΤΗ

——————– 13:40΄- 14:25΄ 14:30΄-15:15΄
 

 

ΑΡΧΑΙΑ Γ΄

ΦΥΣΙΚΗ Β΄

 

ΑΡΧΑΙΑ Γ΄

ΧΗΜΕΙΑ Β΄

 

ΤΕΤΑΡΤΗ

13:00΄-13:45΄ 13:50΄-14:35΄ 14:40΄- 15:25
ΓΛΩΣΣΑ Α΄

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Β΄

ΓΛΩΣΣΑ Α΄

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Β΄

 

ΓΛΩΣΣΑ Α΄

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Β΄

 

ΠΕΜΠΤΗ

———————- 13:40΄- 14:25΄ 14:30΄-15:15΄
ΑΡΧΑΙΑ Α΄

ΧΗΜΕΙΑ Γ΄

ΑΓΓΛΙΚΑ Β΄

ΑΡΧΑΙΑ Α΄

ΦΥΣΙΚΗ Γ΄

ΑΓΓΛΙΚΑ Β΄

 

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

13:00΄-13:45΄ 13:50΄-14:35΄ 14:40΄- 15:25΄
ΓΛΩΣΣΑ Β΄

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Γ΄

ΦΥΣΙΚΗ Α΄

ΓΛΩΣΣΑ Β΄

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Γ΄

ΓΛΩΣΣΑ Β΄

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Γ΄