Γυμνάσιο Αιγινίου

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Γυμνάσιο Αιγινίου 02-04/04/2020 Εκπαιδευτική εκδρομή.

Σύμφωνα με την Υπουργική Απόφαση Αριθμ. 33120/ΓΔ4 αρθρ. 3.2 (ΦΕΚ 681/2017 άρθρο 4,) , το Γυμνάσιο Αιγινίου διοργανώνει τριήμερη εκπαιδευτική επίσκεψη στο πλαίσιο των Εκδρομών-Εκπαιδευτικών επισκέψεων μαθητών και μαθητριών Δημοσίων Γυμνάσιο Αιγινίου 02-04/04/2020 Εκπαιδευτική εκδρομή.

Σύμφωνα με την Υπουργική Απόφαση Αριθμ. 33120/ΓΔ4 αρθρ. 3.2 (ΦΕΚ 681/2017 άρθρο 4,) , το Γυμνάσιο Αιγινίου διοργανώνει τριήμερη εκπαιδευτική επίσκεψη στο πλαίσιο των Εκδρομών-Εκπαιδευτικών επισκέψεων μαθητών και μαθητριών Δημοσίων και Ιδιωτικών σχολείων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, με προορισμό την Αθήνα. Η μετακίνηση θα γίνει οδικώς με Λεωφορείο από το Αιγίνιο προς την Αθήνα. Η εκπαιδευτική επίσκεψη θα πραγματοποιηθεί από την Πέμπτη 02 Απριλίου 2020 (αναχώρηση) μέχρι και το Σάββατο 04 Μαρτίου 2020 (επιστροφή) με δύο (2) διανυκτερεύσεις στην Αθήνα. Ζητούμε από τα ταξιδιωτικά γραφεία κλειστή προσφορά που θα κατατεθεί στο Γραφείο του Διευθυντή του Γυμνασίου Αιγινίου κ. Χατζή Διονύσιο το αργότερο μέχρι την Τετάρτη 19 Φεβρουαρίου 2019 και ώρα 12:00.
Το σύνολο των μαθητών που θα συμμετάσχουν είναι σαράντα πέντε (43) και 4 συνοδοί καθηγητές. (ένας αρχηγός και τρεις συνοδοί).
Το αναλυτικό καθημερινό πρόγραμμα θα καθοριστεί σε συνεργασία με τους συνοδούς καθηγητές.
Για την καλύτερη διεξαγωγή της εκπαιδευτικής επίσκεψης και την ασφάλεια των μαθητών της εκδρομής ζητείται η παροχή των παρακάτω υπηρεσιών:
1. Ξενοδοχείο τριών ή τεσσάρων (3 ή 4) αστέρων με πρωινό
2. Δωμάτια δίκλινα ή τρίκλινα για τους μαθητές και μονόκλινα για τους συνοδούς με πλήρη εξοπλισμό και θέρμανση ή κλιματισμό.
3. Λεωφορείο τελευταίας τεχνολογίας, σύμφωνα με τις απαιτήσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
4. Ασφαλιστική κάλυψη μαθητών και καθηγητών.
Ο διαγωνισμός είναι μειοδοτικός αλλά και ποιοτικός.
Με την προσφορά θα συνυποβληθούν:
α. Άδεια λειτουργίας του ταξιδιωτικού γραφείου (ειδικό σήμα λειτουργίας του Ε.Ο.Τ.).
β. Ασφαλιστήριο ιατροφαρμακευτικής κάλυψης του γραφείου.
Η εκδήλωση ενδιαφέροντος θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Γυμνασίου Αιγινίου (gymaigin.pie.sch.gr ) και της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Πιερίας.
Οι προσφορές, η σύμβαση που θα υπογραφεί και ο αριθμός του ασφαλιστήριου συμβολαίου επαγγελματικής ευθύνης θα αναρτηθούν στον πίνακα ανακοινώσεων και στην ιστοσελίδα του σχολείου.