Γυμνάσιο Αιγινίου

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για εκπαιδευτική επίσκεψη στην Έδεσσα

Σύμφωνα με την Υπουργική Απόφαση Αριθμ. 33120/ΓΔ4 (ΦΕΚ 681/2017, αρθρ. 4) το Γυμνάσιο Αιγινίου σε συνεργασία με το 2ο ΓΕΛ Κατερίνης διοργανώνει εκπαιδευτική  επίσκεψη της Α΄ τάξης στην  Έδεσσα για συμμετοχή στην εκπαιδευτική δράση 2η Πανελλήνια Μαθητική Συνάντηση Αγωνιστικού Προσανατολισμού ( Orienteering). Η μετακίνηση θα γίνει οδικώς από την Κατερίνη και μέσω  Αιγινίου προς την Έδεσσα για  25 μαθητές (Α και Β τάξης) του 2ου ΓΕΛ Κατερίνης και 41 μαθητές της Α΄ τάξης του Γυμνασίου Αιγινίου. Στην εκδρομή θα συμμετέχουν 66 μαθητές και 5 συνοδοί καθηγητές. Ζητούμε  από τα ταξιδιωτικά γραφεία προσφορά που θα κατατεθεί έντυπα ή ηλεκτρονικά στο Γραφείο του Διευθυντή του  Γυμνασίου Αιγινίου κ.  Χατζή Διονύσιο το αργότερο μέχρι την Τετάρτη 11 Μαρτίου  2020 και ώρα 12:00΄. Η εκδρομή θα πραγματοποιηθεί στις 30  Μαρτίου 2020 με ώρα αναχώρησης στις 08.00΄ π.μ. και ώρα επιστροφής στις 15:30΄.

Για καλύτερη ασφάλεια των μαθητών της εκδρομής ζητείται η παροχή των εξής υπηρεσιών:

  1. Λεωφορείο τεχνολογίας σύμφωνης με τις προδιαγραφές της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
  2. Ιατροφαρμακευτική κάλυψη και μεταφορά μαθητή, εάν παραστεί ανάγκη σε περίπτωση ασθένειας.
  3. Ασφαλιστική κάλυψη μαθητών και καθηγητών.
  4. Άδεια λειτουργίας του ταξιδιωτικού γραφείου (ειδικό σήμα λειτουργίας του Ε.Ο.Τ.)

Ο διαγωνισμός είναι μειοδοτικός αλλά και ποιοτικός.

Η  εκδήλωση ενδιαφέροντος θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Γυμνασίου Αιγινίου   (gym-aigin.pie.sch.gr  ).

Οι προσφορές, η σύμβαση που θα υπογραφεί και ο αριθμός του ασφαλιστήριου συμβολαίου επαγγελματικής ευθύνης  θα αναρτηθούν στον πίνακα ανακοινώσεων και στην ιστοσελίδα του σχολείου.

 

 

Ο Διευθυντής

 

Χατζής  Διονύσιος

Φιλόλογος