Γυμνάσιο Αιγινίου

ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΩΝ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑ ΠΡΩΤΟΔΙΚΩΝ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ

ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Κατόπιν έκδοσης της από 11/03/2020 Πράξεως Νομοθετικού Περιεχομένου με τίτλο «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού διάδοσής του» (άρθρα 5, 11) (ΦΕΚ Α 55/2020), σε εκτέλεση της οποίας και εκδόθηκε η ΚΥΑ Δ1α/ΓΠ οικ17734 (Υπουργών Εθνικής Αμύνης, Υγείας & Δικαιοσύνης ΦΕΚ Β 833/2020) καθώς της με αριθμό 4/2433/12-03-2020 Εγκυκλίου του κ. Εισαγγελέως ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ,

Προκειμένου να περιοριστούν τα επιδημιολογικά φαινόμενα της νόσου του κορωνοϊού και της ανάγκης έκδοσης διατάξεων από τις αρμοόιες αρχές για ληψη μέτρων προστασίας, πρόληψης, υγειονομικής παρακολούθησης και περιορισμό της διάδοσης της νόσου,

ΕΦΙΣΤΟΥΜΕ ΑΠΟΛΥΤΑ την προσοχή στους πολίτες της περιφέρειας Πιερίας για την πιστή τήρηση και συμμόρφωση προς τις εκδοθείσες γενικές και ειδικές διατάξεις των Υγειονομικών Υπηρεσιών για την λήψη προσωπικών μέτρων αυτοπροστασίας, την ανάγκη επίδειξης υπευθυνότητας με σκοπό την αυτοπροστασία αλλά και την προστασία των θεμελιωδών προστατευομένων εννόμων αγαθών (ζωής, σωματικής ακεραιότητας, υγείας) και του γενικού συμφέροντος, και

Ειδικότερα: Σε σχέση με την επιτόπια μετάβαση πολιτών, διαδίκων, παραγόντων της απονομής της δικαιοσύνης, θα πρέπει να περιοριστούν στο αναγκαίο μέτρο οι επισκέψεις των πολιτών στην ενταύθα Εισαγγελία Πρωτοδικών και μόνον για διοικητικές πράξεις κατεπείγοντος χαρακτήρα, των οποίων η διεκπεραίωση δεν δύναται να ολοκληρωθεί εξ’ αποστάσεως και τηλεφωνικώς. Σε κατεπείγουσες περιπτώσεις, απαιτείται η προληπτική λήψη των προστατευτικών μέτρων (χρήση μάσκας, γαντιών) για την αποφυγή επαφής ή διάδοσης τυχόν νοσημάτων προς τους Δικαστικούς, Εισαγγελικούς Λειτουργούς και προς τους Γραμματείς και λοιπούς Υπαλλήλους, θα πρέπει να εισέρχονται ατομικά, να τηρούν την προβλεπόμενη απόσταση των δύο μέτρων από την προσωπική συνάντηση με τους Γραμματείς και Υπαλλήλους και εντός του περιοριζομένου
ωραρίου λειτουργίας των Δικαστικών Υπηρεσιών. Επαναλαμβάνουμε ότι θα πρέπει να γίνεται χρήση των αντισηπτικών μέσων στην κύρια είσοδο του Δικαστικού Μεγάρου Κατερίνης και ομοίως θα επιβλέπονται από παριστάμενο αστυνομικό εντός της εισόδου της ενταύθα Εισαγγελίας Πρωτοδικών,

Επίοης εφιστούμε την προσοχή στους κ.κ. Προϊσταμένους Δνσης Α/θμιας & Β/θμιας Εκπαίδευσης ΠΕ Πιερίας να γνωστοποιούν συνεχώς στους οικείους συλλόγους Γονέων & Κηδεμόνων των σχολικών μονάδων της περιφερείας τους τις υποχρεώσεις τους αναφορικά με τον περιορισμό κινήσεων των μικρών παιδιών και εφήβων προς αποφυγή συνωστισμού, γεγονός που παρατηρείται καθημερινά στα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος,

Τέλος Σας ενημερώνουμε ότι η τυχόν παραβίαση όλων των γενικών και ειδικών διατάξεων,
περιορισμών των Υγειονομικών Υπηρεσιών του Κράτους, επισύρει βαρύτατες κυρώσεις του άρθρου ΠΚ 285, για την πιστή τήρηση και εφαρμογή του οποίου συνδράμει η ΕΛ.ΑΣ.

Η παρούσα να δημοσιευθεί στο τοπικό τύπο της περιφέρειας του Ν.Πιερίας.

Κατερίνη 13/03/2020

Ο ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑΣ