Γυμνάσιο Αιγινίου

Επαναλειτουργία Σχολικής Μονάδας Διαχωρισμός Τμημάτων

Την Δευτέρα 18/5/2020 το σχολείο θα επαναλειτουργήσει με ορισμένους κανόνες που λόγω της κατάστασης θα πρέπει όλοι να ακολουθήσουμε.Τα τμήματα θα σπάσουν στην μέση. Έτσι θα είναι στο μάθημα οι μισοί μαθητές κάθε φορά.
Μπορείτε στον παρακάτω σύνδεσμο να δείτε πως θα χωριστούν τα τμήματα και ποίες μέρες έρχεται το κάθε υποτμήμα 

https://drive.google.com/open?id=1i7nr0a6ivw8CSHeva5aTDHQWtw9fF23n