Γυμνάσιο Αιγινίου

Επαναλειτουργία Σχολικής Μονάδας Υπεύθυνη Δήλωση

Οι απουσίες των μαθητών/τριών, οι οποίες θα πραγματοποιηθούν μετά την επαναλειτουργία των σχολικών μονάδων τη Δευτέρα 18η Μαΐου 2020 για τα Γυμνάσια δεν θα ληφθούν υπόψη για τον χαρακτηρισμό της φοίτησής τους, εφόσον ο γονέας ή κηδεμόνας τους αν υποβάλουν υπεύθυνη δήλωση, ότι ο/η μαθητής/τρια ανήκει σε ομάδα αυξημένου κινδύνου για νόσηση από COVID-19 ή έρχεται σε στενή επαφή με άτομο του οικογενειακού του περιβάλλοντος που ανήκει στην παραπάνω ομάδα αυξημένου κινδύνου, ή ήδη νοσεί.

https://drive.google.com/open?id=1FFIQ73lrbIGbIXxLW3sdcDGNbzOYXH-f

Παρακαλώ οι γονείς να προσκομίσουν, από την Δευτέρα 18/5/2020 την Υπεύθυνη Δήλωση, οι ίδιοι ή να την στείλουν στο σχολείο με τα παιδιά και να το επιβεβαιώσουν με τηλεφωνική επικοινωνία.