Γυμνάσιο Αιγινίου

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΑΙΓΙΝΙΟΥ

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΙΓΙΝΙΟΥ – ΠΙΕΡΙΑΣ

ΠΛΑΙΣΙΟ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΖΩΗΣ

Το σχολείο αποτελεί θεσμό που προετοιμάζει τους νέους, με τη μάθηση και την αγωγή, για μια σωστή και αποδοτική ζωή, τους διαπαιδαγωγεί για την απρόσκοπτη ένταξή τους σε μια κοινωνία αποτελούμενη από πολίτες ελεύθερους, υπεύθυνους, με κρίση, με ενεργό συμμετοχή στα κοινά και ευαισθησία.

Ειδικά το Γυμνάσιο συντελεί στην άμβλυνση των κοινωνικών και οικονομικών ανισοτήτων του εκπαιδευτικού μας συστήματος, διότι παρέχει τη δυνατότητα σε μαθητές να συνεχίσουν τις σπουδές τους και να ολοκληρώσουν την εγκύκλια εκπαίδευση.

Όπως κάθε σχολείο, το Γυμνάσιο είναι χώρος συνεργασίας, αγωγής και μάθησης, στον οποίο καθορίζονται και εφαρμόζονται όροι και κανόνες ως απαραίτητες προϋποθέσεις, για να διαμορφωθεί το κατάλληλο παιδαγωγικό και εκπαιδευτικό κλίμα, που εγγυάται την εύρυθμη λειτουργία του. Για το λόγο αυτό οι μαθητές/τριες πρέπει να συμμετέχουν ενεργά στη διαμόρφωση του κλίματος αυτού, αλλά και των παραμέτρων που επηρεάζουν την εκπαιδευτική διαδικασία.

-Προσέλευση

 • Το σχολείο μας αρχίζει τη λειτουργία του στις 8.00 μ.μ και ολοκληρώνει το ωράριό του στις 13.35 μ.μ.
 • Ορισμένοι μαθητές/τριες αποδεδειγμένα δεν προσέρχονται έγκαιρα κατά την έναρξη του ωρολογίου προγράμματος χωρίς σοβαρό λόγο. Όσοι το επαναλαμβάνουν θα παίρνουν την πρώτη ώρα απουσία και θα ενημερώνονται οι γονείς τους.
 • Όλοι οι μαθητές/τριες προσέρχονται στο χώρο της συγκέντρωσης, όπου πέρα από την προσευχή γίνονται και σημαντικές ανακοινώσεις. Οι αλλόθρησκοι/ες – ετερόδοξοι/ες μαθητές/τριες έχουν δικαίωμα να μη μετέχουν στην προσευχή, αλλά παράλληλα έχουν την υποχρέωση να σέβονται το δικαίωμα της ενεργού συμμετοχής των υπολοίπων.

Κατά τη διάρκεια του μαθήματος

-Υποχρεώσεις μαθητών/τριών

 • Η είσοδος στις αίθουσες γίνεται αμέσως μετά τη λήξη του διαλείμματος και δεν επιτρέπεται μετά την προσέλευση του διδάσκοντος, εκτός εάν υπάρχει επαρκής αιτιολόγηση αργοπορίας και μόνο με έγκριση του Διευθυντή.
 • Οι μαθητές/τριες σέβονται το δικαίωμα των συμμαθητών τους για μάθηση και των καθηγητών γιο διδασκαλία.
 • Δέχονται με ευγένεια τις υποδείξεις-παρατηρήσεις των καθηγητών/τριών.
 • Σέβονται την προσωπικότητα των συμμαθητών/τριών τους και αποφεύγουν την επιθετική συμπεριφορά ή τις απρεπείς εκφράσεις.
 • Δεν παρενοχλούν τους συμμαθητές/τριές τους ούτε τους/τις καθηγητές/τριες κατά τη διάρκεια του μαθήματος.
 • Είναι υπεύθυνοι/ες για την καθαριότητα, προστασία και διατήρηση της καλής κατάστασης τόσο των αιθουσών όσο και του περιβάλλοντος χώρου.
 • Δεν γράφουν ούτε καταστρέφουν θρανία ή καρέκλες, δεν ρυπαίνουν το χώρο με πλαστικά μπουκάλια, ποτήρια ή οποιοδήποτε άλλο αντικείμενο. Σε περίπτωση φθοράς ή – το χειρότερο – καταστροφής το κόστος αποκατάστασης βαρύνει τον υπαίτιο.
 • Το βιβλίο ύλης και το απουσιολόγιο θεωρούνται δημόσια έγγραφα και δεν επιτρέπεται η φθορά τους. Κάτι τέτοιο αποτελεί ποινικό αδίκημα και τιμωρείται από το νόμο.
 • Τα προϊόντα του κυλικείου καταναλώνονται κατά τη διάρκεια του διαλείμματος και για κανένα λόγο δεν καταναλώνονται στην αίθουσα διδασκαλίας κατά την ώρα του μαθήματος.
 • Δεν επιτρέπεται σύμφωνα με το νόμο η χρήση κινητών τηλεφώνων και άλλων ηλεκτρονικών μηχανών, ηλεκτρονικών ωρολογίων, που λειτουργούν σαν κινητά, στο χώρο του σχολείου, στο προαύλιο,  στις αίθουσες και φυσικά κατά τη διάρκεια των μαθημάτων και των εκδρομών. Η παραβίαση του νόμου αυτού επισύρει κυρώσεις. Παράδοση του κινητού στον Διευθυντή και ενημέρωση του κηδεμόνα.
 • Αποφεύγονται θορυβώδεις και ενοχλητικές εκδηλώσεις στους διαδρόμους του σχολείου κατά τη διάρκεια της λειτουργίας του, γιατί παρακωλύουν το μάθημα.
 • Οι μαθητές/τριες δεν επιτρέπεται να εισέρχονται στα εργαστήρια Πληροφορικής και Φυσικής χωρίς την παρουσία του υπεύθυνου εκπαιδευτικού. Πρέπει να χρησιμοποιούν με ιδιαίτερη προσοχή και υπευθυνότητα όργανα συσκευές και υπολογιστές, να τηρούν τις οδηγίες του διδάσκοντος και τους κανόνες ασφαλείας του κάθε εργαστηρίου.

-Υποχρεώσεις καθηγητών

 • Προσέρχονται στην τάξη έγκαιρα.
 • Προσέχουν τη συμπεριφορά τους στην τάξη και γενικά στους χώρους του σχολείου.
 • Προσέχουν για τυχόν προσωπικά προβλήματα μαθητών.
 • Αντιμετωπίζουν τους μαθητές με ευγένεια, κατανόηση και σεβασμό της προσωπικότητάς τους.
 • Υποστηρίζουν με όλα τα μέσα τη μάθηση, μέσα κι έξω από την τάξη.
 • Αντιμετωπίζουν ισότιμα και δίκαια όλους τους/τις μαθητές/τριες, χωρίς διακρίσεις.
 • Είναι συνεπείς στην τήρηση των κανόνων, δίνοντας πρώτοι/τες το παράδειγμα.
 • Καλλιεργούν στα πλαίσια της διδακτικής πράξης το διάλογο και τη συνεργασία, διευκολύνουν την ελεύθερη διατύπωση των απόψεων και αποριών κάθε μαθητή / μαθήτριας μέσα στην τάξη.

Κατά την ώρα του διαλείμματος

 • Οι μαθητές/τριες βγαίνουν από τις αίθουσες και τις αερίζουν ανοίγοντας κάποια παράθυρα.
 • Επιβάλλεται η κόσμια συμπεριφορά και απαγορεύεται κάθε είδους παρενόχληση, λεκτική ή σωματική κατά τη διάρκεια του διαλείμματος.
 • Οι διαφορές επιλύονται με διάλογο και όχι με τη βία.
 • Η παραμονή των μαθητών στον αύλειο χώρο είναι υποχρεωτική. Η έξοδος απ’ αυτόν επιτρέπεται μόνο σε ειδικές περιπτώσεις και οπωσδήποτε με άδεια από το Διευθυντή του σχολείου.
 • Αποφεύγεται η φθορά και η ρύπανση των κοινόχρηστων χώρων.
 • Υπάρχει αυστηρή νομοθεσία η οποία δεν επιτρέπει το κάπνισμα σε όλους τους χώρους του Σχολείου.
 • Οι καθηγητές/τριες μεριμνούν για την τήρηση των εφημεριών.

Φοίτηση

 • Η φοίτηση των μαθητών/τριών και η παρακολούθηση όλων των μαθημάτων του ωρολογίου προγράμματος είναι υποχρεωτική.
 • Άδεια απουσίας από μαθήματα δίδεται μόνο από τη Διεύθυνση για ειδικούς λόγους. Χορηγείται γραπτώς και σημειώνεται στο απουσιολόγιο.
 • Οι απουσιολόγοι ευθύνονται για τη συμπλήρωση των απόντων στο απουσιολόγιο μετά την παρέλευση πέντε λεπτών της ώρας, ενώ οι καθηγητές/τριες υπογράφουν στο τέλος της ώρας.
 • Ενδιάμεσες απουσίες δεν δικαιολογούνται, παρά μόνο μετά από έγκριση της Διεύθυνσης.
 • Επαρκής χαρακτηρίζεται η φοίτηση των μαθητών/τριών, όταν:
 • Το σύνολο των απουσιών δεν υπερβαίνει τις εκατόν δεκατέσσερις (114), εκτός αν συντρέχουν σοβαροί λόγοι υγείας ή συμμετοχής σε αγώνες σε περιφερειακό, εθνικό ή διεθνές επίπεδο εγκεκριμένους από τα Υπουργεία Παιδείας και Αθλητισμού.
 • Οι περίπατοι, οι εκδρομές και οι γιορτές αποτελούν μέρος της εκπαιδευτικής διαδικασίας και πρέπει να είναι παρόντες όλοι οι μαθητές.
 • Ο υπεύθυνος καθηγητής/τρια κάθε τμήματος ενημερώνει κάθε εβδομάδα τον κηδεμόνα του μαθητή/τρια για τις απουσίες που έχει σημειώσει, ιδίως όταν έχει ξεπεράσει τις 30 ωριαίες απουσίες, είτε τηλεφωνικά , είτε με επιστολή ή mail στην ηλεκτρονική διεύθυνση του κηδεμόνα.

Δικαιώματα

Όλοι οι μαθητές/τριες έχουν το δικαίωμα στην απόκτηση γνώσεων.

Κάνουν προτάσεις για τη βελτίωση της σχολικής ζωής και την ανάδειξη και προβολή  του σχολείου.

Ζητούν τη βοήθεια του εκπαιδευτικού προσωπικού σε τυχόν προβλήματα μαθησιακά ή προσωπικά.

Συμμετέχουν στις δραστηριότητες του σχολείου ανάλογα με τα ενδιαφέροντά τους.

Εκφράζουν ελεύθερα τις ιδέες, απόψεις και προβληματισμούς μέσα στα πλαίσια της δημοκρατικής συμπεριφοράς.

Οργανώνουν εκδηλώσεις πολιτιστικού, επιστημονικού ή ψυχαγωγικού ενδιαφέροντος μετά από έγκριση του συλλόγου διδασκόντων.

Οι κηδεμόνες των μαθητών/τριών ενημερώνονται στα κενά των καθηγητών/τριών, όπως ορίζονται στο ωρολόγιο πρόγραμμα.

 • Ηθικές αμοιβές

Οι μαθητές που κατά την διάρκεια της σχολικής χρονιάς επέδειξαν ξεχωριστό ήθος, ευγένεια, συνεργασία, ομαδικότητα, σεβασμό προς τους καθηγητές και τους συμμαθητές τους, αλλά και βελτιώθηκαν σημαντικά στις επιδόσεις τους στα μαθήματα (εκτός από αυτούς που αρίστευσαν και πρώτευσαν) αμείβονται από το σύλλογο διδασκόντων με ηθικές αμοιβές και επαίνους.

 • Παραπτώματα- Ποινές

Σοβαρά παραπτώματα θεωρούνται:

 • Η άσκηση σωματικής ή ψυχολογικής βίας
 • Η προσβλητική συμπεριφορά προς καθηγητή
 • Η εκούσια φθορά σχολικής περιουσίας
 • Η οικειοποίηση αντικειμένων που ανήκουν σε άλλο/η μαθητή/τρια

Οι προβλεπόμενες ποινές από τη νομοθεσία είναι οι εξής:

 • Παρατήρηση
 • Επίπληξη
 • Ωριαία απομάκρυνση. Την ώρα αυτή απασχολείται από τον Διευθυντή του σχολείου. Σε περίπτωση που ο/η μαθητής/τρια απομακρυνθεί τρεις φορές από τον ίδιο καθηγητή ή πέντε φορές συνολικά συγκαλείται το Συμβούλιο του τμήματος, αποφασίζεται ο τρόπος και η μέθοδος αντιμετώπισης και επίλυσης του προβλήματος και φυσικά ενημερώνεται ο/η κηδεμόνας του/της μαθητή/τριας.
 • Αποβολή έως δύο ημερών
 • Αλλαγή σχολικού περιβάλλοντος

Οι παραβάσεις αντιμετωπίζονται με παιδαγωγικές παρεμβάσεις, νουθεσίες και μέτρα σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. Βασική αρχή κατά την επιβολή της ποινής είναι η τιμωρία της πράξης και όχι του μαθητή. Η τιμωρία συνοδεύεται απαραίτητα με συζήτηση.