Γυμνάσιο Αιγινίου

ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΡΑΣΗΣ

Το όραμά μας «ΕΝΕΡΓΟΙ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟΙ ΜΑΘΗΤΕΣ- ΕΝΕΡΓΟΙ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΙΚΟΙ ΑΥΡΙΑΝΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ» Το σχολείο μας έχει όραμα να αναδείξει την απόλαυση της μάθησης με την ενεργό συμμετοχή των μαθητών, την καλλιέργεια κριτικής και δημιουργικής σκέψης, την καλλιέργεια κοινωνικών δεξιοτήτων και την απόκτηση χρήσιμων γνώσεων για τη ζωή, ώστε να γίνουν ενεργοί, δημιουργικοί και υπεύθυνοι πολίτες.
Στόχοι της σχολικής μονάδας σε σχέση με τις τοπικές και ενδοσχολικές ανάγκες Αναφέρουμε Α) Δεξιότητες : Ενσυναίσθηση και ευαισθησία, Ανθεκτικότητα, Προσαρμοστικότητα, Υπευθυνότητα, Οργανωτική ικανότητα, Επίλυση προβλημάτων, Επικοινωνία ,Συνεργασία, Κριτική σκέψη, Δημιουργικότητα.   Β) Στόχοι: Στην εξοικείωση των παιδιών με σημαντικές αξίες για τη ζωή (μέσα από την μάθηση, την δημιουργία καθώς και μέσα από τις τέχνες), όπως η δημοκρατία, η ελευθερία, ο πολιτικός βίος, η ανεξιθρησκεία, η αλληλεγγύη, η αποδοχή στην διαφορετικότητα, η δικαιοσύνη. Επίσης, αποσκοπεί στην προετοιμασία των νέων για ενεργό και υπεύθυνη συμμετοχή στην οικονομική, κοινωνική και πολιτιστική ζωή, την απόκτηση ψηφιακών δεξιοτήτων, την ανάπτυξη αυτόνομης δράσης και συλλογικού κοινωνικού πνεύματος (Νέο Σχολείο, 2010).     Γ) τους στόχους που επιπροσθέτως θέτουμε ή σε αναφορά με το πρόγραμμα σπουδών  των γνωστικών αντικειμένων (προαιρετικά)  
Ο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ  ΑΝΑ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ
  Περιγράφουμε αδρά τις αποφάσεις του συλλόγου διδασκόντων
ως προς τη  Θεματική Ενότητα Ζω καλύτερα- Ευ ζην Α’ ΤΑΞΗ(Α1,Α2):Μαθαίνω να φροντίζω την υγεία μου   Β’ ΤΑΞΗ(Β1,Β2,Β3):Η πορεία των εφηβικών σχέσεων από το χθες στο σήμερα.   Γ’ΤΑΞΗ (Γ1) Εφηβεία και σχολική Ζωή//Γνωρίζω τον εαυτό μου και τους άλλους με οδηγώ το μικρό πρίγκιπα  (Γ2):Πώς να γίνω ο καλύτερος φίλος του εαυτού μου. (Γ3): «Εφηβεία-διαχείριση συναισθημάτων».
ως προς τη Θεματική Ενότητα Φροντίζω το Περιβάλλον Α’ ΤΑΞΗ(Α1,Α2):Αλλάζουμε Εμείς!!!!!ΟΧΙ ΤΟ ΚΛΙΜΑ   Β’ΤΑΞΗ(Β1,Β2,Β3):Το Κλίμα αλλάζει! Μετακινούμαστε έξυπνα!!!   Γ’ΤΑΞΗ(Γ1): Η Μικρασιατική καταστροφή, ο ξεριζωμός. Οι μνήμες μένουν άσβηστες… (Γ2): «Ανακαλύπτω το παρελθόν – Δημιουργώ στο παρόν» (Γ3): «Η ιστορία σου, είναι ιστορία της Πόλης σου»
ως προς τη Θεματική Ενότητα   Ενδιαφέρομαι και Ενεργώ- Κοινωνική Συναίσθηση και Ευθύνη Α’ΤΑΞΗ(Α1,Α2) :Όλοι ίσοι-Όλοι διαφορετικοί…όλοι πολίτες του κόσμου! Β’ΤΑΞΗ(Β1,Β2,Β3):Ενδιαφέρομαι και Ενεργώ!!!! Γ’ΤΑΞΗ(Γ1) Αφηγούμαι . Άρα υπάρχω (Γ2): Είμαστε μοναδικοί – Είμαστε ενωμένοι. (Γ3): «Σεβασμός στο διαφορετικό».
ως προς τη Θεματική Ενότητα Δημιουργώ και Καινοτομώ- Δημιουργική Σκέψη και Πρωτοβουλία Α΄ΤΑΞΗ(Α1,Α2):Δημιουργία ιστορίας /παιχνιδιού με την βοήθεια του scratch B’TAΞH(B1,B2,B3): Δημιουργία ιστορίας /παιχνιδιού με την βοήθεια του scratch Γ’ΤΑΞΗ(Γ1): «Οι ΤΠΕ αλλάζουν τον επαγγελματικό μας προσανατολισμό ή όχι; Αν ναι, σε ποιο βαθμό;» (Γ2): Διερευνώ τις εκπαιδευτικές και επαγγελματικές μου επιλογές. (Γ3): « Επιχειρείν 2.0».
Αναμενόμενο όφελος ως προς το σχολικό κλίμα Η εκπαίδευση για την ιδιότητα του ενεργού μαθητή-πολίτη δεν στοχεύει απλώς στη διαμόρφωση ενός ενημερωμένου και πληροφορημένου μαθητή-πολίτη, αλλά και στο να βοηθήσει τον μαθητή να αναπτύξει εργαλεία γνώσης και κατανόησης, να καλλιεργήσει τις δεξιότητες, τις ικανότητες και τις αξίες που του δίνουν τη δυνατότητα ενεργούς και υπεύθυνης συμμετοχής και συνεργασίας με τα μέλη της σχολικής κοινότητας.
Ειδικότερα οφέλη 1.Να αναπτύξουν οι μαθητές/τριες κατάλληλες ικανότητες, αυτοπεποίθηση και κριτική σκέψη, ώστε να γίνουν υπεύθυνοι και δημιουργικοί μαθητές/ πολίτες. 2 Εναλλακτικές διδακτικές τεχνικές ή μέθοδοι για να γίνει το μάθημα πιο ελκυστικό και πιο αποδοτικό- Ομαδοσυνεργατική διδασκαλία, ανακαλυπτική μάθηση, αυθεντικές μαθησιακές εμπειρίες 3. Ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ των εκπαιδευτικών καθώς και μεταξύ των μαθητών/τριών.
Αναμενόμενο αντίκτυπο για την ανάπτυξη της σχολικής κοινότητας Υπεύθυνους μαθητές όπου θα συνεργάζονται, θα ενδιαφέρονται και θα ενεργούν για τα δρώμενα της σχολικής κοινότητας, του δικού τους σχολείου!!!!
Αντίκτυπο στην τοπική κοινότητα Διάχυση ιδεών, ενημέρωση της τοπικής κοινότητας ως προς τα αναμενόμενα αποτελέσματα και προϊόντα αυτής της δράσης, εκδηλώσεις παρουσίασης και διάχυσης.
Προσαρμογές για τη συμμετοχή και την ένταξη όλων των μαθητών  Βασικός στόχος του προγράμματος είναι η διαμόρφωση ενός κλίματος συνεργασίας και επικοινωνίας μέσα στην τάξη τόσο μεταξύ των μαθητών, όσο και μεταξύ των μαθητών με τον εκπαιδευτικό. Είναι σημαντικό για την αποτελεσματικότητα του προγράμματος να δημιουργηθούν συνθήκες ασφάλειας και εμπιστοσύνης που θα επιτρέπουν σε όλους την έκφραση απόψεων, σκέψεων και συναισθημάτων.
Φορείς και άλλες συνεργασίες που θα εμπλουτίσουν το σχέδιο δράσης Τοπικοί φορείς, επιστημονικοί εξωτερικοί συνεργάτες εγκεκριμένοι από τη Δευτεροβάθμια.