Γυμνάσιο Αιγινίου

Πρώτη Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης Εκπαιδευτικού Έργου Σχολικής Μονάδας (έτος αναφοράς: 2020-2021)

Α. ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ
Καταγράφονται συνοπτικά τα χαρακτηριστικά και οι ιδιαιτερότητες της σχολικής μονάδας, που κρίνονται σημαντικά για την αποτύπωση της εικόνας του σχολείου
Το Γυμνάσιο Αιγινίου βρίσκεται στην κωμόπολη του Αιγινίου σε μια πεδινή ως επί
το πλείστον περιοχή. Είναι κτισμένο το 1975. Οι μαθητές του προέρχονται από την
κωμόπολη του Αιγινίου και από άλλα έξι χωριά της γύρω περιοχής, μεσόγεια και
παραθαλάσσια.
Οι κάτοικοι της περιοχής ασχολούνται κυρίως …………..