Γυμνάσιο Αιγινίου

Επιμόρφωση Αντιμετώπισης Πυρκαγιών

Στο Γυμνάσιο Αιγινίου την 24η Μαρτίου 2022, παραμονή της εθνικής 
εορτής της 25ης Μαρτίου μετά το πέρας των εορταστικών εκδηλώσεων
στο προαύλιο του σχολείου πραγματοποιήθηκε εσωτερική ενδοσχολική 
επιμόρφωση, σύμφωνα με το ΦΕΚ 136 /3-8-2021, άρθ. 96,97, από κλιμάκιο 
της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Κολινδρού με θέμα ” Η χρήση των 
πυροσβεστήρων και άλλων μέσων πυρόσβεσης σε περίπτωση εκδήλωσης 
πυρκαγιάς στο χώρο του σχολείου.

Η επιμόρφωση ήταν διάρκειας δύο ωρών από τις 11:00 έως τις 13:00΄.