Γυμνάσιο Αιγινίου

Πρώτες Βοήθειες

Στο Γυμνάσιο Αιγινίου στις 15-04-2022 πραγματοποιήθηκε στο Γυμνάσιο 
Αιγινίου εσωτερική ενδοσχολική επιμόρφωση,

σύμφωνα με το ΦΕΚ 136 / 3-8-2021, άρθ. 96,97,

από την διασώστρια το Ερυθρού Σταυρού Κατερίνης κυρία Ράπτη

με θέμα “πρώτες βοήθειες στο χώρο του σχολείου“.