Γυμνάσιο Αιγινίου

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για διήμερη εκδρομή στην Άνω Μηλιά

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για διήμερη εκδρομή στην Άνω Μηλιά

Σύμφωνα με την Υπουργική Απόφαση 129287/Γ2 (ΦΕΚ 2769/2-12-2011 τ. Β΄), το Γυμνάσιο Αιγινίου διοργανώνει διήμερη εκπαιδευτική επίσκεψη της ομάδας των μαθητών που συμμετέχουν στα προγράμματα  Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης και Πολιτιστικών Θεμάτων του σχολείου  με προορισμό το καταφύγιο της Άνω Μηλιάς Πιερίας, οδικώς και  από το Αιγίνιο, και ζητεί από τα ταξιδιωτικά γραφεία κλειστή προσφορά που θα κατατεθεί στο Γραφείο του Διευθυντή του  Γυμνασίου Αιγινίου κ. Γκαϊτατζή Γεωργίου το αργότερο μέχρι την Παρασκευή 24  Φεβρουαρίου 2013 και ώρα 12:00. Η εκδρομή θα πραγματοποιηθεί από 1 Μαρτίου 2013 (αναχώρηση) έως 2  Μαρτίου 2013 (επιστροφή),  με μία  διανυκτερεύση στο καταφύγιο της Άνω Μηλιάς Πιερίας. Συνεπώς η προσφορά αφορά μόνο τη μεταφορά των μαθητών και όχι τη διαμονή.  Στην επίσκεψη συμμετέχουν τριάντα πέντε  μαθητές και τρεις συνοδοί καθηγητές

Για καλύτερη ασφάλεια των μαθητών της εκδρομής ζητείται η παροχή των εξής υπηρεσιών:

  1. Λεωφορείο τεχνολογίας σύμφωνης με τις προδιαγραφές της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που θα είναι στη διάθεσή μας όλες τις μέρες και ώρες.
  2. Ιατροφαρμακευτική κάλυψη και μεταφορά μαθητή, εάν παραστεί ανάγκη σε περίπτωση ασθένειας.
  3. Ασφαλιστική κάλυψη μαθητών και καθηγητών.
  4. Άδεια λειτουργίας του ταξιδιωτικού γραφείου (ειδικό σήμα λειτουργίας του Ε.Ο.Τ.).
  5. Το αναλυτικό καθημερινό πρόγραμμα θα καθοριστεί με  τους συνοδούς καθηγητές και τους υπεύθυνους του ΚΠΕ ΑνατολικοΟλύμπου.

Ο διαγωνισμός είναι μειοδοτικός αλλά και ποιοτικός,  γι?  αυτό ζητούμε την τελική συνολική αξία  του ταξιδιού αλλά και την επιβάρυνση ανά μαθητή.

Η  εκδήλωση ενδιαφέροντος θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Πιερίας (srv-dide.pie.sch.gr/dide).

Οι προσφορές, η σύμβαση που θα υπογραφεί και ο αριθμός του ασφαλιστήριου συμβολαίου επαγγελματικής ευθύνης  θα αναρτηθούν στον πίνακα ανακοινώσεων του σχολείου.

Ο Διευθυντής Γκαϊτατζής Γεώργιος, Φιλόλογος