Γυμνάσιο Αιγινίου

Παρουσίαση ορειβατικών δραστηριοτήτων από το Μιχάλη Στύλλα (ελληνική αποστολή Έβερεστ, 2004)

Στο πλαίσιο του προγράμματος Περιβαλλοντικής εκπαίδευσης, που εφαρμόζεται στο σχολείο μας, στόχους του οποίου είναι και η περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση, αλλά και του μαθήματος της Φυσικής Αγωγής που έχει στόχο να ενημερώνονται οι μαθητές για κινητικές δραστηριότητες που μπορούν να συμμετέχουν, καλέσαμε το Μιχάλη Στύλλα, μέλος της Ελληνικής αποστολής που το 2004 ανέβηκε στην ψηλότερη κορυφή του κόσμου, το Έβερεστ. Συγχρόνως και με τη συνδρομή του Ορειβατικού συλλόγου Αιγινίου έγινε παρουσίαση του ορειβατικού εξοπλισμού, που χρησιμοποιείται σε ανάλογες δραστηριότητες.