Γυμνάσιο Αιγινίου

Χαιρετισμός Διευθυντή


ΚΑΛΩΣΟΡΙΣΜΑ

Σας καλωσορίζουμε στην ιστοσελίδα του σχολείου μας, που θέλουμε να γίνει ένα πολύ χρήσιμο εργαλείο στην προσπάθεια να βελτιωθεί η επικοινωνία μεταξύ των μελών της σχολικής μας κοινότητας ? μαθητών, γονέων και εκπαιδευτικών. Στόχος μας είναι η έγκυρη και έγκαιρη ενημέρωση όλων αλλά και η καλλιέργεια της αντίληψης ότι η ζωή του σχολείου μας αφορά όλους. Σε μια εποχή  που η οικονομική κρίση βαθαίνει και πλήττει  την κοινωνική συνοχή και τους θεσμούς μας, είναι επιτακτική ανάγκη να βρεθούμε ο ένας κοντά στον άλλο και να προστατέψουμε κοινωνικά αγαθά, όπως είναι η παιδεία, με όση δύναμη διαθέτει ο καθένας μας.

Ο ρόλος του σχολείου μας

Με το γυμνάσιο ολοκληρώνεται η εννιάχρονη υποχρεωτική εκπαίδευση. Έχει καθιερωθεί να θεωρείται από τους περισσότερους ως σκαλοπάτι μετάβασης προς το Λύκειο, με απώτερο στόχο την τριτοβάθμια εκπαίδευση. Αυτή όμως είναι μια λανθασμένη αντίληψη. Ο ρόλος του είναι περισσότερο πολύπλευρος και απόλυτα ουσιαστικός:  να συμβάλει στην ανάπτυξη της προσωπικότητας των μαθητών, στην αξιοποίηση των δυνατοτήτων τους ? διανοητικών, ψυχικών και ηθικών ? καθώς   και στην καλλιέργεια της κοινωνικής ευαισθησίας τους και  της ικανότητας τους για ένταξη σε μια κοινωνία που διαρκώς αλλάζει.

Αναλυτικότερα αυτά που επιδιώκουμε στο σχολείο μας είναι:

  • να προσεγγίσουμε τα γνωστικά αντικείμενα με τρόπο σφαιρικό και ισότιμο, αξιοποιώντας σύγχρονες μεθόδους και μέσα διδασκαλίας,
  • να δούμε τη γνώση όχι αποσπασματικά αλλά ως ολότητα  που δένεται με τη ζωή (διαθεματική και βιωματική προσέγγιση),
  • να αναπτύξουμε  τη διερευνητική και τη συνθετική ικανότητα των μαθητών μας, να καλλιεργήσουμε την κρίση τους και την ιστορική συνείδηση τους, με  τη συμμετοχή τους σε ποικίλες εργασίες και δραστηριότητες,
  • να διαμορφώσουμε αυτοδύναμους μαθητές, με την ενθάρρυνση της δημιουργικότητας τους αλλά και την εξάσκησή τους σε στρατηγικές μάθησης,
  • να εξοικειώσουμε τους μαθητές μας με τον πολιτισμό ? όχι μόνο τον ελληνικό αλλά και με τον παγκόσμιο ? σε  όλες τις μορφές του,
  • να ευαισθητοποιήσουμε τους μαθητές μας στα κοινωνικά προβλήματα και να καλλιεργήσουμε πνεύμα συλλογικότητας, αλληλεγγύης και σεβασμού της διαφορετικότητας.

Η υλοποίηση των παραπάνω στόχων  καθίσταται δυνατή με τη συνεργασία των εκπαιδευτικών και όλων των άλλων φορέων που εμπλέκονται στην εκπαιδευτική διαδικασία.

Σε μια εποχή με γρήγορες αλλαγές και έντονες αντινομίες είναι φυσικό οι νέοι να βιώνουν τους κλυδωνισμούς της και να αισθάνονται ανασφάλεια. Το δημόσιο σχολείο είναι ένας θεσμός που μπορεί να τους βοηθήσει να ανταποκριθούν με επιτυχία στις πολλαπλές απαιτήσεις και προκλήσεις της σύγχρονης ζωής. Αρκεί να βρει τη στήριξη που χρειάζεται, για να παίξει το ρόλο που του ανατέθηκε από την κοινωνία.