Γυμνάσιο Αιγινίου

Ώρες ενημέρωσης γονέων

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΓΟΝΕΩΝ

Γενικά: Η ενημέρωση των γονέων για την επίδοση των παιδιών τους θα γίνεται Δευτέρα και Παρασκευή από τις 9.00π.μ μέχρι τις 12.00 μ. Στις ώρες αυτές μπορεί ο κάθε γονιός να συναντήσει την πλειονότητα των καθηγητών, εκτός ίσως αυτών που διδάσκουν και σε άλλα σχολεία. Κατά τις άλλες ημέρες ενημέρωση μπορεί να γίνει εφόσον ο καθηγητής έχει κενό ή στο διάλειμμα, οπότε θα είναι κατ? ανάγκη σύντομη.

Συγκεκριμένα οι ώρες ενημέρωσης ανά καθηγητή: