Γυμνάσιο Αιγινίου

Αξιολόγηση προσφορών για την εκδρομή στην Θεσσαλονίκη στις 7/12/2015

ΠΡΑΞΗ 3η
Θέμα: Αξιολόγηση προσφορών για την εκδρομή στην Θεσσαλονίκη στις
7/12/2015

Στο Αιγίνιο και στο γραφείο του Γυμνασίου σήμερα Δευτέρα, 7 Δεκεμβρίου 2015, στο γραφείο του διευθυντή του Γυμνασίου Αιγινίου συνεδρίασε η επιτροπή για την αξιολόγηση των προσφορών για την εκδρομή του Γυμνασίου Αιγινίου στην Θεσσαλονίκη, στις 7 Δεκεμβρίου 2015.
Η επιτροπή αποτελείται από τους:
1. Γεωργιάδη Γεώργιο, διευθυντή του σχολείου ως πρόεδρο
2. Αγγέλου Βασίλειο, καθηγητή ΠΕ 04, συνοδό της εκδρομής
3. Ζαχαριάδου Σταυρούλα, καθηγήτρια ΠΕ 01, συνοδό της εκδρομής
4. Νατσικοπούλου Φωτεινή, εκπρόσωπο του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων και
5. Νιώπα Κατερίνα, εκπρόσωπο του δεκαπενταμελούς μαθητικού συμβουλίου.
Η επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη της α) την με αριθμό 129287/Γ2/2011 Υπουργική Απόφαση του ΥΠΑΙΘ που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 2796/τ.β/02-12-2011 με θέμα «Εκδρομές-Μετακινήσεις μαθητών Δημοσίων και Ιδιωτικών σχολείων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης εντός και εκτός της χώρας» η οποία ορίζει τον τρόπο οργάνωσης των σχολικών εκδρομών και β) τις κλειστές προσφορές των ταξιδιωτικών πρακτορείων MITA TRAVEL, LEMONAS TRAVEL,TSIKRIKIS TRAVEL συνέταξε τον ακόλουθο πίνακα:

MITA TRAVEL 700
LEMONAS TRAVEL 800
TSIKRIKIS TRAVEL 790

Με βάση τον παραπάνω πίνακα η επιτροπή
α π ο φ α σ ί ζ ε ι
να προτιμήσει την προσφορά του πρακτορείου ΜΙΤΑ TRAVEL και να καλέσει τον υπεύθυνο του να υπογράψει ιδιωτικό συμφωνητικό με τον διευθυντή του σχολείου.