Γυμνάσιο Αιγινίου

ramtype

RAMTYPE – Πρόγραμμα εκμάθησης τυφλού συστήματος πληκτρολόγησης

Οι μαθητές μας εξασκούνται με το πρόγραμμα Ramtype στο τυφλό συστήματος πληκτρολόγησης. Το “τυφλό σύστημα” απελευθερώνει την επικοινωνία ανθρώπου – υπολογιστή. Επιταχύνοντας τη διαδραστικότητα μας, αποκτούμε αυτοπεποίθηση και καλύτερο έλεγχο στην επαφή μας με τον υπολογιστή εστιάζοντας στις εφαρμογές του…