Γυμνάσιο Αιγινίου

ηλεκτρονική τάξη σχολείου

Το σχολείο προχώρησε στην κατασκευή ενός blog το οποίο θα αποτελέσει σημείο αναφοράς για τα μαθήματα εξ αποστάσεως που θα γίνουν αυτήν την περίοδο. Θα λειτουργήσει ως πίνακας ανακοινώσεων των εργασιών που αναθέτουν οι καθηγητές του σχολείου στους μαθητές τους.

Η λειτουργία είναι πολύ απλή, δεν χρειάζεται εγγραφή και η διεύθυνση του θα βρίσκεται στο μενού της ιστοσελίδας του σχολείου.

Εκεί θα μπορείτε να βρείτε και οδηγούς για την χρήση των προγραμμάτων που θα χρησιμοποιηθούν για τα εξ αποστάσεως μαθήματα.

Παρακαλώ να ενημερώνεστε καθημερινά https://gymnasio-aiginiou.blogspot.com/