Γυμνάσιο Αιγινίου

Έρευνα μαθητών Γ’ Γυμνασίου

Στα πλαίσια της εσωτερικής αξιολόγησης ομάδα καθηγητών πραγματοποίησαν μια έρευνα στους τελειόφοιτους μαθητές της Γ’ Γυμνασίου με θέμα “Επιλογή σπουδών μετά το Γυμνάσιο”.

Οι ερωτήσεις αφορούσαν την επιλογή κατεύθυνσης σπουδών μετά το πέρας του Γυμνασίου, το τρόπο επιλογής και τους παράγοντες που την επηρεάζουν καθώς και τις ανάγκες των μαθητών για επαγγελματικό προσανατολισμό.

Τα αποτελέσματα της έρευνας έδειξαν ότι η πλειοψηφία των μαθητών θα ακολουθήσει σπουδές σε Γενικό Λύκειο.

Forms response chart. Question title: Τι προτιμάς, το ΓΕΛ ή το ΕΠΑΛ;. Number of responses: 51 responses.

Το μεγαλύτερο ποσοστό όσων δήλωσαν ότι θα επιλέξουν το ΓΕΛ βάσισαν την επιλογή τους αυτή στο γεγονός ότι μέσω του Γενικού Λυκείου θεωρούν ότι θα έχουν πρόσβαση στην Τριτοβάθμια εκπαίδευση και στο ότι το Γενικό Λύκειο προσφέρει μεγαλύτερη ποικιλία διδακτέων μαθημάτων.

Forms response chart. Question title: Αν στην προηγούμενη ερώτηση απάντησες το ΓΕΛ, γιατί προτιμάς το ΓΕΛ;. Number of responses: 47 responses.

Τα παιδιά που προσανατολίζονται στο ΕΠΑΛ αποζητούν πιο εύκολη απόκτηση απολυτήριο δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, καθώς και μια σίγουρη επαγγελματική αποκατάσταση.

Παράγοντες που επηρεάζουν την απόφαση για τις μεταγυμνασιακές σπουδές

Όταν οι μαθητές καλούνται να επιλέξουν μεταγυμνασιακές σπουδές η άποψη του οικογενειακού περιβάλλοντος δεν φαίνεται να αποτελεί σημαντικό κριτήριο σε αντίθεση με τους επαγγελματικούς στόχους και την εργασιακή αποκατάσταση που φαίνεται να απασχολούν σε μεγάλο βαθμό τους τελειοφοίτους.

Forms response chart. Question title: Η οικογένειά σου θα μπορούσε να επηρεάσει την απόφασή σου;. Number of responses: 51 responses.
Forms response chart. Question title: Θα επιλέξεις σχολείο με βάση τους επαγγελματικούς σου στόχους;. Number of responses: 51 responses.

Τα προσωπικά ενδιαφέροντα του καθενός αποτελεί κριτήριο επιλογής σχολείου όπως και το αν οι μαθητές κρίνουν το πρόγραμμα σπουδών κάθε κατεύθυνσης ως εύκολο ή δύσκολο.

Forms response chart. Question title: Θα επιλέξεις σχολείο που ανταποκρίνεται στις κλίσεις και τα ενδιαφέροντά σου;. Number of responses: 51 responses.

Η εγγύτητα της σχολικής μονάδας στο τόπο διαμονής απασχολεί ένα μεγάλο ποσοστό των μαθητών που φαίνεται ότι επέλεξαν σχολείο κοντά στο τόπο διαμονής τους.

Forms response chart. Question title: Θα επιλέξεις σχολείο που θα είναι κοντά στο τόπο διαμονής σου;. Number of responses: 51 responses.

Όπως το οικογενειακό περιβάλλον έτσι και το φιλικό περιβάλλον δεν αποτελεί σημαντικό παράγοντα που καθορίζει την απόφαση των μαθητών για το μεγαλύτερο ποσοστό των τελειοφοίτων.

Forms response chart. Question title: Η επιλογή του φιλικού σου περιβάλλοντος αποτελεί κριτήριο για τη δική σου επιλογή;. Number of responses: 51 responses.

Ανάγκες σχολικού΄επαγγελματικού προσανατολισμού

Όσον αφορά τον επαγγελματικό προσανατολισμό μέσω γυμνασίου οι απαντήσεις μοιράζονται μεταξύ της ανάγκης να υπάρξει επιπλέον πρόγραμμα ενημέρωσης , κάποιο project βοήθειας επιλογής και περισσότερες ώρες Σχολικού Επαγγελματικού Προσανατολισμού.

Forms response chart. Question title: Τι θα ήθελες να σου προσφερθεί για τον επαγγελματικό σου προσανατολισμό;. Number of responses: 51 responses.

Αξίζει να σημειωθεί ότι οι μαθητές θεωρούν ότι η εφηβική ηλικία είναι κατάλληλη για την επιλογή επαγγελματικού προσανατολισμού.

Forms response chart. Question title: Ποια ηλικία θεωρείς πιο κατάλληλη για επιλογή επαγγελματικού προσανατολισμού;. Number of responses: 51 responses.