Γυμνάσιο Αιγινίου

2η μέρα αθλητικών δραστηριοτήτων – Στιγμές

Η 2η μέρα αθλητικών δραστηριοτήτων μέσα από εικόνες.