Γυμνάσιο Αιγινίου

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ   ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

 

Σύμφωνα με την Υπουργική Απόφαση 129287/Γ2 (ΦΕΚ 2769/2-12-2011 τ. Β΄) , το Γυμνάσιο Αιγινίου διοργανώνει εκπαιδευτική εκδρομή  για τις τάξεις Α και Β και Γ στο Λιτόχωρο και στην τοποθεσία Πριόνια Ολύμπου Πιερίας. Η μετακίνηση θα γίνει οδικώς από το Αιγίνιο προς την συγκεκριμένη τοποθεσία για τις τάξεις Β και Γ ενώ για την Α τάξη προς το Λιτόχωρο και αντίστροφα. Στην εκδρομή θα συμμετέχουν  120 μαθητές και 10 συνοδοί καθηγητές. Ζητούμε  από τα ταξιδιωτικά γραφεία κλειστή προσφορά που θα κατατεθεί στο Γραφείο του Διευθυντή του  Γυμνασίου Αιγινίου κ.  Χατζή Διονύσιο το αργότερο μέχρι την Τρίτη 20 Σεπτεμβρίου 2017 και ώρα 12:00. Η εκδρομή θα πραγματοποιηθεί στις 4  Οκτωβρίου 2017 με ώρα αναχώρησης στις 08.00 π.μ. και ώρα επιστροφής 14 και 30΄ μ.μ.

 

Για καλύτερη ασφάλεια των μαθητών της εκδρομής ζητείται η παροχή των εξής υπηρεσιών:

  1. Λεωφορείο τεχνολογίας σύμφωνης με τις προδιαγραφές της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
  2. Ιατροφαρμακευτική κάλυψη και μεταφορά μαθητή, εάν παραστεί ανάγκη σε περίπτωση ασθένειας.
  3. Ασφαλιστική κάλυψη μαθητών και καθηγητών.
  4. Άδεια λειτουργίας του ταξιδιωτικού γραφείου (ειδικό σήμα λειτουργίας του Ε.Ο.Τ.)

Ο διαγωνισμός είναι μειοδοτικός αλλά και ποιοτικός.

Η  εκδήλωση ενδιαφέροντος θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Γυμνασίου Αιγινίου   (gym-aigin.pie.sch.gr  ).

Οι προσφορές, η σύμβαση που θα υπογραφεί και ο αριθμός του ασφαλιστήριου συμβολαίου επαγγελματικής ευθύνης  θα αναρτηθούν στον πίνακα ανακοινώσεων και στην ιστοσελίδα του σχολείου.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ Όλυμπο