Γυμνάσιο Αιγινίου

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ ( ΒΟΥΛΗ) ΑΠΟ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΙΓΙΝΙΟΥ

Σύμφωνα με την Υπουργική Απόφαση Αριθμ. 33120/ΓΔ4 (ΦΕΚ 681/2017, αρθρ. 4) , το Γυμνάσιο Αιγινίου διοργανώνει τριήμερη εκπαιδευτική επίσκεψη στο πλαίσιο των σχολικών δραστηριοτήτων με προορισμό την Αθήνα για επίσκεψη στη Βουλή. Η μετακίνηση θα γίνει οδικώς από το Αιγίνιο προς την Αθήνα. Η εκπαιδευτική επίσκεψη θα πραγματοποιηθεί από την Πέμπτη 10 Μαΐου 2018  (αναχώρηση) μέχρι και το Σάββατο 12 Μαΐου 2018 (επιστροφή) με δύο (2) διανυκτερεύσεις στην πόλη της Αθήνας. Ζητούμε  από τα ταξιδιωτικά γραφεία κλειστή προσφορά που θα κατατεθεί στο Γραφείο του Διευθυντή του  Γυμνασίου Αιγινίου κ.  Χατζή Διονύσιο το αργότερο μέχρι την Τετάρτη 7 Μαρτίου 2018 και ώρα 12:00.

Το σύνολο των μαθητών που θα συμμετάσχουν είναι σαράντα έξι  (46) και 4 συνοδοί καθηγητές. (ένας αρχηγός και τρεις συνοδοί).

Το αναλυτικό καθημερινό πρόγραμμα θα καθοριστεί σε συνεργασία με τους συνοδούς καθηγητές.

Για την καλύτερη διεξαγωγή της εκπαιδευτικής επίσκεψης και την ασφάλεια των μαθητών της εκδρομής ζητείται η παροχή των παρακάτω υπηρεσιών:

  1. Ξενοδοχείο τουλάχιστον 4 αστέρων με πρωινό
  2. Ξενοδοχείο τουλάχιστον 4 αστέρων με ημιδιατροφή
  3. Δωμάτια δίκλινα ή τρίκλινα για τους μαθητές και μονόκλινα για τους συνοδούς με πλήρη εξοπλισμό και θέρμανση ή κλιματισμό.
  4. Λεωφορείο τελευταίας τεχνολογίας, σύμφωνα με τις απαιτήσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
  5. Ασφαλιστική κάλυψη μαθητών και καθηγητών.
  6. Επίσημο ξεναγό στους τόπους επίσκεψης ( μουσεία, αρχαιολογικούς χώρους περιήγηση πόλης κλπ)

Ο διαγωνισμός είναι μειοδοτικός αλλά και ποιοτικός.

Με την προσφορά θα συνυποβληθούν:

α. Άδεια λειτουργίας του ταξιδιωτικού γραφείου (ειδικό σήμα λειτουργίας του Ε.Ο.Τ.).

β. Ασφαλιστήριο ιατροφαρμακευτικής κάλυψης του γραφείου.

Η  εκδήλωση ενδιαφέροντος θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Γυμνασίου Αιγινίου (gymaigin.pie.sch.gr  ) και της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Πιερίας.

Οι προσφορές, η σύμβαση που θα υπογραφεί και ο αριθμός του ασφαλιστήριου συμβολαίου επαγγελματικής ευθύνης  θα αναρτηθούν στον πίνακα ανακοινώσεων και στην ιστοσελίδα του σχολείου.