Γυμνάσιο Αιγινίου

Ημέρα αθλητικών δραστηριοτήτων 2011

ΗΜΕΡΑ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ

Θεσμός ο οποίος έχει τους παρακάτω στόχους:

  • Να δώσει την ευκαιρία σ? όλους τους μαθητές / τριες να πάρουν μέρος σε μία ή και περισσότερες αθλητικές δραστηριότητες.
  • Μέσα από την ενεργό συμμετοχή να αναπτύξουν τις τεχνικές και φυσικές τους δεξιότητες.
  • Να αναδείξουν τις θετικές παραμέτρους της κοινωνικότητας και των συναισθημάτων τους.