Γυμνάσιο Αιγινίου

Ναύπλιο

Ναύπλιο 2009
Ναύπλιο 2009

Ναύπλιο 2009

Η επίσκεψη στο Ναύπλιο έγινε στο πλαίσιο πολιτιστικού προγράμματος που αφορούσε στην παραδοσιακή φορεσιά. Στην πόλη  υπάρχει ανάλογο μουσείο το οποίο επισκέφθηκαν οι μαθητές και συμμετείχαν σε ενημερωτικό πρόγραμμα.