Γυμνάσιο Αιγινίου

Αξιολόγηση προσφορών για την εκδρομή στην Κέρκυρα στις 27-30/03/2019

ΠΡΑΞΗ 25η
Θέμα: «Αξιολόγηση προσφορών για την εκδρομή στην Κέρκυρα στις 27-30/03/2019»

Στο Αιγίνιο και στο γραφείο καθηγητών του Γυμνασίου, σήμερα Τρίτη 19 Φεβρουαρίου 2019 και ώρα 12:00, συνεδρίασε η επιτροπή για την αξιολόγηση των προσφορών για την εκδρομή των μαθητών της Γ΄ τάξης του γυμνασίου Αιγινίου στην Κέρκυρα στις 28-29-30/03/2019.
Η επιτροπή αποτελείται από τους:
1. Γεργιάδη Γεώργιο, καθηγητή ΠΕ04.01 αρχηγό εκδρομής
2. Μασούτη Αργυρώ, καθηγήτρια ΠΕ02 συνοδό εκδρομής
3. Ζαχαριάδου Σταυρούλα, ΠΕ01 συνοδό της εκδρομής
4. Τσιλιγγιρίδου Σοφία, εκπρόσωπο του συλλόγου γονέων
5. Σταυρίδου Γεωργία, εκπρόσωπο του δεκαπενταμελούς μαθητικού συμβουλίου
Η επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη της
α) την με Αριθμ. 33120/ΓΔ4/2017 Υπουργική Απόφαση που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 681/Β/6-3-17 με θέμα «Εκδρομές – Εκπαιδευτικές επισκέψεις μαθητών και μαθητριών Δημόσιων και Ιδιωτικών σχολείων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης εντός και εκτός της χώρας» η οποία ορίζει τον τρόπο οργάνωσης των σχολικών εκδρομών και
β) τις κλειστές προσφορές των ταξιδιωτικών πρακτορείων Apollo traver, Mita Travel και Tasionas travel και Velonis travel
γ) Αποκλείστηκε του διαγωνισμού λόγω αργοπορίας το πρακτορείο ZORPIDIS
α π ο φ α σ ί ζ ε ι
να προτιμήσει την προσφορά του πρακτορείου ΜΙΤΑ TRAVEL για το ξενοδοχείο Hotel Royal boutique 3* με τιμή / άτομο 78 € και να καλέσει τον υπεύθυνό του να υπογράψει ιδιωτικό συμφωνητικό με τον διευθυντή του σχολείου.

MITA TRAVEL ΤΙΜΗ/ΑΤΟΜΟ
ΜΕ ΠΡΩΙΝΟ
Hotel Hellinis 3* 73 ευρώ
Hotel Ionia Park 3* 75 ευρώ
Hotel Alexandros 4* 76 ευρώ
Hotel Royal Boutique 3* 78 ευρώ
Hotel Arion Corfu 3* 88 ευρώ
Hotel City Mrina 3* 89 ευρώ
Hotel Aqualand resort Corfu 4* 96 ευρώ
Hotel Corfu Mare 3* 97 ευρώ

TASIONAS
TRAVEL TIΜΗ /ΑΤΟΜΟ ΜΕ ΠΡΩΙΝΟ
HELLINIS 3* 75 ευρώ
ALEXANDROS 4* 77 ευρώ
SUNSET 3* 79 ευρώ
CITY MARINA 3* 82 ευρώ
CORFU MARE BOUTIQUE 3* –
GRAND ARITI 4* 91 ευρώ
CORFU PALACE 5* 118 ευρώ

APOLLO
TRAVEL TIΜΗ /ΑΤΟΜΟ ΜΕ ΠΡΩΙΝΟ
GRAND ARITI HOTEL 110 ευρώ
AQUALAND RESORT 108 ευρώ

Για το λόγο αυτό συντάχθηκε η παραπάνω πράξη και υπογράφεται.

Ο Διευθυντής Τα Μέλη

Χατζής Διονύσιος Γεωργιάδης Γεώργιος
Μασούτη Αργυρώ
Ζαχαριάδου Σταυρούλα
Τσιλιγγιρίδου Σοφία
Σταυρίδου Γεωργία