Γυμνάσιο Αιγινίου

ΜΑΘΑΙΝΩ ΓΙΑ ΤΟΝ ΣΕΙΣΜΟ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΑΙ

ΔΡΑΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΚΑΙ ΜΑΘΗΤΩΝ ΓΙΑ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ, 29/11/2022

Στο πλαίσιο ενημέρωσης – πληροφόρησης – ευαισθητοποίησης, ο Δήμος Πύδνας – Κολινδρού προγραμμάτισε στις 29/11/2022 , στις 12μ.μ στο Κλειστό Γυμναστήριο ημερίδα (δια ζώσης) με θέμα την Αντισεισμική Προστασία και αφορούσε το Γυμνάσιο Αιγινίου ( καθηγητές-μαθητές). Σκοπός η εκπαίδευση – επιμόρφωση των καθηγητών και των μαθητών σε θέματα αντισεισμικής προστασίας, η ευαισθητοποίηση όλου του πληθυσμού στο συγκεκριμένο θέμα, καθώς και η λήψη εκ μέρους των καθηγητών και των μαθητών των κατάλληλων μέτρων για τη βελτίωση της ασφάλειάς τους. Στόχος της δράσης ήταν η εξασφάλιση της συμμετοχικότητας, της αποδοχής και της χρήσης του οφέλους του αισθήματος ασφαλείας των συμμετεχόντων.

Η ενημερωτικές ημερίδα έγινε με τη συνδρομή των υπηρεσιών Πολιτικής Προστασίας, Πυροσβεστικής και του ΟΑΣΠ.

Ευχαριστούμε τον Δήμο Πύδνας-Κολινδρού για την πρωτοβουλία ενημέρωσης, τον προϊστάμενο Πολιτικής Προστασίας κ Χηνόπουλο Ν. , τον διοικητή της Πυροσβεστικής του Κολινδρού κ. Παπαδόπουλο Χ. και τον υπεύθυνο του ΟΑΣΠ.