Γυμνάσιο Αιγινίου

εκδήλωση ενδιαφέροντος

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για διήμερη εκδρομή στην Άνω Μηλιά

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για διήμερη εκδρομή στην Άνω Μηλιά Σύμφωνα με την Υπουργική Απόφαση 129287/Γ2 (ΦΕΚ 2769/2-12-2011 τ. Β΄), το Γυμνάσιο Αιγινίου διοργανώνει διήμερη εκπαιδευτική επίσκεψη της ομάδας των μαθητών που συμμετέχουν στα προγράμματα  Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης και Πολιτιστικών Θεμάτων του…