Γυμνάσιο Αιγινίου

Πρόσβαση στο Σχολείο

ΚΟΙΝΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΓΟΝΕΩΝ

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ Οι Σύλλογοι γονέων του 2ου Νηπιαγωγείου, του 2ου Δημοτικού σχολείου και του Γυμνασίου Αιγινίου σε κοινή συνεδρίαση τους στις 27 Φεβρουαρίου 2013 συζήτησαν το πρόβλημα του δρόμο πρόσβασης προς τα σχολεία μας. Ο δρόμος είναι στενός, με μεγάλη κλίση…