Γυμνάσιο Αιγινίου

Συντήρηση

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΟΝΕΩΝ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΟΝΕΩΝ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΟΝΕΩΝ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

Το Δ.Σ του  Συλλόγου Γονέων & Κηδεμόνων του Γυμνασίου Αιγινίου πραγματοποίησε κατά το σχολικό έτος 2012 -13 τις ακόλουθες εργασίες συντήρησης του σχολικού κτηρίου: Αγορά μικροφωνικής εγκατάστασης για τις εκδηλώσεις του σχολείου, από τον Λεοντίδη Πασχάλη. Διατέθηκε το ποσό των…