Γυμνάσιο Αιγινίου

σχολικοί αγώνες

Ημέρα αθλητικών δραστηριοτήτων 2011
Ημέρα αθλητικών δραστηριοτήτων 2011

Ημέρα αθλητικών δραστηριοτήτων 2011

ΗΜΕΡΑ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ Θεσμός ο οποίος έχει τους παρακάτω στόχους: Να δώσει την ευκαιρία σ? όλους τους μαθητές / τριες να πάρουν μέρος σε μία ή και περισσότερες αθλητικές δραστηριότητες. Μέσα από την ενεργό συμμετοχή να αναπτύξουν τις τεχνικές και…