Γυμνάσιο Αιγινίου

Σχολικός εκφοβισμός

Τι θεωρείται ΣΧΟΛΙΚΗ ΒΙΑ και δεν πρέπει να κάνω ή να ανέχομαι
Τι θεωρείται ΣΧΟΛΙΚΗ ΒΙΑ και δεν πρέπει να κάνω ή να ανέχομαι

Τι θεωρείται ΣΧΟΛΙΚΗ ΒΙΑ και δεν πρέπει να κάνω ή να ανέχομαι

ΣΧΟΛΙΚΟΣ ΕΚΦΟΒΙΣΜΟΣ (BULLYING) Ποιες συμπεριφορές δεν επιτρέπονται και όταν συμβαίνουν σε μας ή σε συμμαθητές μας πρέπει να ενημερώνουμε τους καθηγητές και τους γονείς μας Διαβάστε επίσης: ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΚΦΟΒΙΣΜΟΥ (BULLYING) Το βιντεάκι αυτό το επιμελήθηκε η υποομάδα “Χαμόγελο” της…

Εγχειρίδιο Αντιμετώπισης του Σχολικού Εκφοβισμού (bullying)
Εγχειρίδιο Αντιμετώπισης του Σχολικού Εκφοβισμού (bullying)

Εγχειρίδιο Αντιμετώπισης του Σχολικού Εκφοβισμού (bullying)

http://www.keda.gr/eclass/courses/TED118/ Στον παραπάνω σύνδεσμο του Παν/μίου Αθηνών, στο Κέντρο Διαπολιτισμικής Αγωγής  υπάρχει Οδηγός – Εγχειρίδιο Αντιμετώπισης του Σχολικού Εκφοβισμού, (40 σελίδων) που περιλαμβάνει καινοτόμες μη τιμωρητικές μεθόδους διαχείρισης περιστατικών βίας και εκφοβισμού.