Γυμνάσιο Αιγινίου

Ενισχυτική Διδασκαλία στο πλαίσιο της Πράξης “Ενισχυτική διδασκαλία στη Β/θμια εκπαίδευση, σχολικό έτος 2016-2017”

Ενημερώνουμε τους γονείς και κηδεμόνες των μαθητών/τριών του σχολείου μας ότι στο σχολείο θα λειτουργήσουν τμήματα ενισχυτικής διδασκαλίας για μαθητές/τριες που υστερούν ή επιθυμούν  να βελτιώσουν την απόδοσή τους στα μαθήματα που αναφέρονται στην υπεύθυνη δήλωση που τους διανεμήθηκε. Τα μαθήματα θα γίνονται μετά τη λήξη του κανονικού προγράμματος.  Οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να δηλώσουν από ένα έως και όλα τα μαθήματα που αναφέρονται στην υπεύθυνη δήλωση.  Για περισσότερες πληροφορίες θα αναρτηθεί το ΦΕΚ στην ιστοσελίδα του σχολείου (gym-aigin.pie.sch.gr). Επίσης μπορείτε να απευθύνεστε στο τηλέφωνο του σχολείου (2353022313).

Προσοχή! Η δήλωση πρέπει να επιστραφεί στο σχολείο ως την Πέμπτη  3-11-2016.

                                                ΦΕΚ Β΄ 3406/21.10.2016