Γυμνάσιο Αιγινίου

ΒΑΨΙΜΟ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΟΝΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ  ΒΑΨΙΜΟ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

Το Δ.Σ του  Συλλόγου Γονέων & Κηδεμόνων του Γυμνασίου Αιγινίου  συνεδρίασε την Τετάρτη 27 Φεβρουαρίου 2013, για να αξιολογήσει  τις προσφορές για το βάψιμο της πρόσοψης του Σχολείου. Οι προσφορές κατατέθηκαν σε κλειστούς φάκελους και αφορούσαν μόνο την εργασία   και όχι τα υλικά. Οι προσφορές ήταν οι ακόλουθες:

Καζάς Ιωάννης 1726 Ευρώ
Καλαμπουρτζής Ευάγγελος 1500 Ευρώ
Γιαγκίδης Ιωάννης και Μιλκούδης Δημήτριος 2000 Ευρώ

Το Δ.Σ αποφάσισε να αναθέσει την εργασία ελαιοχρωματισμού στον μειοδότη Καλαμπουρτζή Ευάγγελο.